Koranens budskap

SEK 120.00

Koranens budskap : med kommentarer och noter
Den heliga Koranen är Allahs budskap till mänskligheten och dess originaltext är på arabiska. Koranen består av 114 kapitel och över sextusen verser. Dessa nedkom under en period av tjugotre år, från det att Profeten var fyrtio år gammal till strax före hans död vid sextiotre års ålder (ca 610-633 e.Kr.). Inget och ingen har kunnat förvanska Koranen, varken tidens tand eller människohand då det alltid funnits tusentals personer som kan den utantill, punkt för punkt, tecken för tecken. Koranen har översatts till många språk runtom i världen, Mohammed Knut Bernström valde att kalla sin översättning "Koranens Budskap", för att tydliggöra att det endast är en tolkning av originaltexten till det svenska språket.

Frakt 60 kr